Nyheter

Fredrik Linder ny stadsantikvarie

Den 2 september tillträder Fredrik Linder tjänsten som ny stadsantikvarie och chef för stadsmuseiavdelningen på Stockholms stads kulturförvaltning.

Fredrik Linder arbetar idag som departementsråd och chef för enheten för kulturarv och livsmiljö vid Kulturdepartementet. På Kulturdepartementet, där han varit anställd i tio år, har han bland annat arbetat med frågor om museer, kulturmiljö och arkitektur. Fredrik Linder är utbildad arkeolog och museivetare och har tidigare arbetat vid Riksantikvarieämbetet och Länsstyrelsen i Stockholms län.

– Jag är mycket glad över rekryteringen av Fredrik Linder. Han har värdefull och mycket gedigen kunskap och erfarenhet av musei-och kulturarvsfrågorna. Jag vill påstå att Fredrik Linder hör till en av Sveriges främsta inom det området. Med Fredrik Linder vid rodret kommer vi att kunna fortsätta utveckla Stadsmuseet och Medeltidsmuseet, samtidigt som vi förstärker Stockholms kulturhistoriska kompetens ytterligare, säger Robert Olsson, kulturdirektör i Stockholms stad.

– Jag är mycket tacksam för förtroendet att få axla rollen som stadsantikvarie och chef för stadsmuseiavdelningen. Jag ser mycket fram emot att få bidra till det viktiga arbetet med att värna om och utveckla Stockholms kulturhistoriska och konstnärliga värden. Museerna inom avdelningen är helt centrala för att vi alla, både stockholmare och besökare, ska kunna förstå stadens historia, säger Fredrik Linder.

I Stadsmuseiavdelningen ingår enheterna Stadsmuseet Slussen, Medeltidsmuseet, Kunskapsuppbyggnad, Kulturmiljö och Stockholm Konst.

Bilden:
Fredrik Linder.
Foto: Marianne Andersson, Regeringskansliet