Nyheter

Svenska UbiGo medverkar på UITP världskongress

Den 9 juni samlas kollektivtrafikens främsta företrädare från hela världen i Stockholm, då SL står värd för den internationella kollektivtrafikorganisationens UITPs världskongress. UbiGo deltar i egenskap av pionjär inom det som kallas ”mobilitet som tjänst”.

– Vi märker att många i branschen är nyfikna på vår tjänst som innebär allt ditt resande i en app och på en räkning. Mobilitet som tjänst ligger i tiden och har blivit en het trend över hela världen, säger Hans Arby VD och grundare av UbiGo.

Samtidigt som många pratar om ”mobilitet som tjänst” är UbiGo bland de första i världen att erbjuda en fungerande lösning. Ambitionen är att göra människors vardagsresande enklare och storstäderna grönare genom att färre behöver äga egen bil. Här spelar kollektivtrafiken en nyckelroll.

På konferensen kommer Hans Arby att prata om utmaningarna som det innebär att förena kommunala, regionala och privata aktörer och skapa en tjänst som alla står bakom. Och som dessutom blir en bra slutprodukt för användaren.

– Vår tjänst är helt beroende av ett bra samarbete med alla parter, inte minst med kollektivtrafiken. Vi vill att människor upplever en ökad flexibilitet och frihet i sitt resande. Det ställer höga krav på oss och våra samarbetspartners, säger Hans Arby.

Nyligen investerade franska Via ID – som långsiktigt stödjer företag inom ny mobilitet – i UbiGo. Just nu finns UbiGo i Stockholm men ambitionen är att etablera tjänsten i andra storstäder i världen. Kongressen pågår i sin helhet från den 9-12 juni och innebär en möjlighet för UbiGo att etablera nya kontakter med lokala kollektivtrafikaktörer i resten av världen.

Foto: Markus Aaarflot