Nyheter

Folkes Bernadottes bro på plats

Folke Bernadottes bro, en ny gångbro över Djurgårdsbrunnsviken har i början av juni levererats och monteras nu färdigt på plats.

Den smäckra bron i rostfritt stål spänner i ett svep över vattnet, och kommer i sitt läge mellan Museiparken och Rosendals slott att utgöra en viktig gångkoppling mellan den norra och södra delen av Djurgården. Redan 2004 tog Kungliga Djurgårdens intressenter initiativ till att utreda en bro över vattnet i detta läge, som historiskt sett har föregångare i Karl XIV Johans flottbro, (1820-1846), samt Stockholmsutställningen tillfälliga gångbro, (1930), som bägge låg på samma plats. Beställare och byggherre av bron är Kungliga Djurgårdens Förvaltning.

Bron är en trespanns, voutad balkbro uppbyggd av ett fackverk i rostfritt stål där mittspannet sträcker sig över hela vattenpassagen. Med de dolda landfästena landar bron direkt mot anslutande gångvägar och gör det smidigt för gående att välja den nya kopplingen.

– Vår vision har varit att skapa en bro som i ett enda språng spänner över vattnet, utan att göra en stor och hög konstruktion i det känsliga historiska landskapet säger Henrik Rundquist, &Rundquist, arkitekt bakom bron.  Bron har levererats från Sölvesborg, Rör- och Stålmontage där den tillverkats i tre sektioner. På plats har delarna passats ihop med hjälp av kranar och därefter svetsats samman. Efter färdigställandet som bland annat innefattar montering av skyddsnät i räcket så kommer bron att kunna börja användas. Invigningsceremoni sker i september.

Fakta:
Projekt: Folke Bernadottes bro, gångbro i rostfritt stål
Plats: Djurgårdsbrunnsviken, Djurgården, Stockholm
Längd: 97 m (spännvidd 78 m)
Bredd: 3,5 m

Byggherre: KDF, Kungl. Djurgårdens Förvaltning, genom Magnus Andersson, Gunnar Björkman och Anders Karlsson
Intressent: KDI, Kungl. Djurgårdens Intressenter, genom Sven Lorentzi
Projektledning: Cowi Projektbyrån, genom Per Hasselgren
Arkitekt: &Rundquist, genom Henrik Rundquist, Lars Ancker, Peter Sundin samt Johan Kronberg/3D-bild
Landskap: Ramböll, genom Elisabeth Rosenquist-Saidac, Karl Gylje, Christian Svensson och Tiina Henning Wedemeier
Konstruktör: Ramböll, genom Tore Lundmark, Jesper Janzon-Daniel, Jonas Berglund och Peter Lykvist
Entreprenör stål: Rör- och Stålmontage, genom Ronny Södergren och Anders Finnås

Foto: Vincent Funkert