Nyheter

Plats för barnen i stadsutvecklingen

Att ta hänsyn till barnens perspektiv i samhällsplaneringen är viktigt. Många stadsutvecklingsprojekt påverkar de barn och unga som bor, går i skolan och rör sig i området. Stockholms stad har gett Ramboll i uppdrag att ta fram så kallade barnkonsekvensanalyser och se till att barnens perspektiv får betydelse vid utvecklingen av de två områdena Årstafältet och Enskede IP söder om Stockholm.

– Det vanliga när man gör en barnkonsekvensanalys är att utreda barnperspektivet, vilket innebär att man utgår från teori och forskning om barnens och de ungas plats i samhället. Vi ger alltid rådet till våra kunder att även titta på barnens eget perspektiv genom att ha dialog med de barn och unga som berörs. Stockholms stad jobbar aktivt med barnkonsekvensanalyser, vilket vi är glada för, säger Charlotta Östholm, planarkitekt på Ramboll.

Årstafältet är ett av Stockholms största stadsutvecklingsprojekt med cirka 6 000 nya bostäder, en 25 hektar stor park, tre grundskolor med tillhörande idrottshallar och en fotbollsplan samt förskoleplatser för cirka 2 000 barn. I projektet har barnkonsekvensanalyser gjorts tidigare och nu kommer Ramboll att komplettera och fördjupa dessa.

– Med så många barn finns mycket att ta hänsyn till – hur ska det gå med hämtningar och lämningar och trafiken vid en så stora förskolor? Hur planerar man bäst barnens utemiljö? Hur ser det ut med cykelstråk i området? Tillgänglighet och säkerhet är viktiga aspekter att ta hänsyn till. Förutom att vi är stöd inför framtagandet av en detaljplan ger vi också rekommendationer för själva byggtiden, bland annat om hur barnen och de unga kan inkluderas, säger Anthon Georgsson, trafikplanerare på Ramboll.

I området kring Enskede IP ska vägen smalna av och gå från fyrfilig till tvåfilig för att istället ge plats åt cirka 250 nya lägenheter, varav cirka 100 studentlägenheter, en multisporthall och möjligheten att få till en större skolgård till Kunskapsskolan. Enligt Stockholms stads vision har området stor potential att bli en mer levande stadsmiljö och mötesplats med bättre service.

Bild från genomförd barnkonsekvensanalys.
Bild: Ramboll