Nyheter

9 av 10 tycker att hållbarhet är viktigt när de väljer bostad

En färsk undersökning som SKB, Stockholms Kooperativa Bostadsförening, låtit genomföra visar att 93 procent av de tillfrågade tycker att hållbarhet är viktigt när de väljer bostad. Hela 44 procent menar till och med att hållbarhetsaspekten är mycket viktig och kvinnor tycker det är viktigare än män.

– Att så många tycker att hållbarhet är en viktig aspekt vid val av boende ser vi på SKB som mycket positivt. Det visar att hållbarhet har blivit en viktig konkurrensfördel för oss bostadsaktörer, samtidigt som ett stort ansvar vilar på oss eftersom bostäder står för cirka 40 procent av Sveriges totala energianvändning, säger Pernilla Enkler, hållbarhetschef på SKB.

Undersökningen, som har genomförts av Origo Group med drygt 1 000 svarande, visar också att de flesta kopplar begreppet hållbarhet till miljön och klimatet.

– Hållbarhet är ett brett område där det fortfarande råder en del förvirring. Att de flesta kopplar det till miljön och klimatet är inte så konstigt med tanke på den intensiva klimatdebatten. Men vi bostadsaktörer kan göra mycket även kring den sociala och ekonomiska hållbarheten. Den kooperativa hyresrätten som vi på SKB företräder är både en socialt- och ekonomiskt hållbar boendeform som bygger på ett medlemsengagemang och där överskottet återinvesteras för att utveckla verksamheten, säger Pernilla Enkler.

Resultatet från undersökningen visar också att var tionde man inte alls tycker att hållbarhet är en viktig aspekt vid val av bostad. Samma siffra för kvinnor är tre procent.

Ett grönt ansvar
Som evighetsförvaltare finns det hållbara perspektivet naturligt förankrat hos SKB och hållbarhetsarbetet är en ständigt pågående process. Under förra året togs en ny hållbarhetsstrategi fram och en kartläggning av föreningens klimatavtryck.

– Vi har identifierat klimatförändringar och dess konsekvenser som ett av våra största risk- och påverkansområden. Därför har vi också skrivit på SABOs klimatinitiativ vilket innebär att vår förening ska var fossilfri och energianvändningen 30 procent lägre år 2030. Vi gör många olika insatser inom energiområdet, alltifrån isolering och värmeåtervinning till byte av belysning och solcellsinstallationer, säger Pernilla Enkler.

Undersökningen genomfördes av Origo Group under perioden april-maj i form av en webbpanel med drygt 1000 respondenter.

Foto: baraBild.se