Nyheter

Järfälla kommun samverkar med polisen för ökad trygghet

Järfälla kommun och lokalpolisen Järfälla i gemensam överenskommelse för samverkan kring tryggheten i Järfälla kommun med särskilt fokus på stationsområdet i Jakobsberg.

Järfälla kommun och Polismyndigheten, lokalpolisområde Järfälla, tecknar en gemensam överenskommelse och medborgarlöfte för att öka den brottsrelaterade tryggheten i kommunen. Särskilt fokus för överenskommelsen kommer att ligga på:

Öka tryggheten i offentliga miljöer
Förebygga och minska antalet unga lagöverträdare
Utveckla samarbetet mellan polis och socialförvaltning kring ANDTS (alkohol, narkotika, doping, tobak spel)

Målsättningen med medborgarlöftet är bland annat att få bort den öppna drogscenen som idag finns i och runt stationsområdet i Jakobsberg. Detta ska uppnås bland annat genom fler poliser, närmare samarbete med poliser och trygghetspersonal och fler övervakningskameror på området.

– Jag är mycket nöjd över att vi har fått till det här avtalet med polisen. Nu kommer kommunen att kunna fortsätta att utveckla sitt arbete med bland annat ordningsvakter och övervakningskameror för att alla ska kunna känna sig trygga när de vistas i Järfälla säger Emma Feldman (M), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla kommun.

Bilden:
Emma Feldman (M), Kommunstyrelsens ordförande i Järfälla kommun tillsammans med Jörgen Karlsson, lokalpolisområdeschef i Järfälla.
Foto: Järfälla kommun