Nyheter

Trafikförvaltningen föreslår ny stomlinje med buss eller spårtrafik mellan Älvsjö och Nacka

Trafiknämnden i Region Stockholm tar upp frågan i nästa vecka. Det byggs på bred front runtom i Söderort. I Älvsjö, på Årstafältet, i Söderstaden och på flera platser i Nacka planeras det för tiotusentals nya bostäder, skriver P4 Stockholm.

Samtidigt är kollektivförbindelserna redan i dag bristfälliga.

Trafikförvaltningen i Region Stockholm har nu analyserat behoven av kollektivtrafik mellan Älvsjö och Nacka Centrum. Trafikförvaltningen föreslår att trafiknämnden nu beslutar om en mer omfattande utredning, till exempel om buss eller spårtrafik är mest effektivt.

Behovet av att utreda frågan är angeläget, anser förvaltningen – annars finns det risk för att kollektivtrafikmöjligheter byggs bort, eller att kostnaden för en framtida stomlinje drivs upp.

Beslut i frågan kommer den 18 juni.