Nyheter

HSB rekryterar energistrateg för att nå klimatmål

HSB Stockholm har rekryterat Arvid Hagberg till den nya rollen som energistrateg. Syftet är att ytterligare sänka energianvändningen i de egna fastigheterna, och därmed bidra till att nå målet om nära-noll i utsläpp av växthusgaser år 2030.
– Det känns inspirerande att få ombord Arvid, som med sin kompetens kan hjälpa oss att ta nästa steg i analysarbetet. Vi ska inte enbart sänka den löpande energianvändningen, utan också hitta nya lösningar i både ROT-projekt och nyproduktion, säger Karl-Johan Lindahl, chef för Hyresfastigheter på HSB Stockholm.
Under 2018 uppgick HSB Stockholms totala koldioxidutsläpp till 3 435 ton. Den största delen kommer från uppvärmning av egna fastigheter. Idag har HSB Stockholm drygt 3 700 hyresrätter runt om i länet.
– HSB Stockholm har ett relativt stort fastighetsbestånd som går att energioptimera ytterligare. Jag har ett tydligt uppdrag och ser fram emot att göra skillnad, säger Arvid Hagberg.
Arvid Hagberg är energiexpert och kommer närmast från rollen som teknisk förvaltare på Vasakronan. Han tillträdde den nya tjänsten på HSB Stockholm i mitten av juni.
Bilden:
Arvid Hagberg.
Foto: HSB