Nyheter

Möt Huddinge kommun i Almedalen

Två seminarier – två vitt skilda frågor står i fokus på Huddinge kommuns seminarier under Almedalsveckan. Hur kan en god samhällsservice ges till invånarna i en växande storstadsregion? Och vad gör Sveriges största budget för stadsutveckling för balansen i Stockholmsregionen?
Huddinge kommun arrangerar ett eget seminarium den 1 juli och ett i samarbete med Fabege den 2 juli.
1 juli: Mer människor, mer service – om samhällets ansvar
Utvecklingstakten och tillväxten är fortsatt hög i storstadsområdena. I Huddinge kommun är målet att skapa förutsättningar för 20 000 bostäder till år 2030, och en av utmaningarna är att skapa god service i samma takt. För att klara dessa mål behöver kommun och näringsliv arbeta mer tillsammans.
Därför vill Huddinge att hälften av all ny verksamhet inom förskola, skola, vård och omsorg ska byggas och drivas av fristående aktörer. Hur säkerställs god kvalité i det som levereras och vad får det kosta? I panelen:
Malin Danielsson (L), kommunalråd, Huddinge kommun
Carina Zetterström, näringslivsstrateg, Huddinge kommun
Fredrik Gren, VD, Ambea
Henrik Örneblad, VD, Huddinge Samhällsfastigheter
Tid och plats: Business Arena Almedalen, måndag den 1 juli, kl.15.30-16.00.
2 juli: Sveriges största budget för stadsutveckling går till södra Stockholm
De kommande 20 åren kommer cirka 60 miljarder att investeras i utvecklingen i Flemingsberg i Huddinge kommun. Målet är 50 000 boende, 50 000 arbetsplatser och 50 000 besökare. Vad innebär det för infrastrukturutbyggnaden, företagande och social integration när näringslivet, bostäder och akademier byggs ut i Flemingsberg? Vad händer med balansen i regionen och vad betyder det för stockholmarna? I panelen:
Malin Danielsson (L), kommunalråd, Huddinge kommun
Klaus Hansen Vikström, vice VD, Fabege
Helene Hill, samhällsbyggnadsdirektör, Huddinge kommun
Pernilla Boström, COO, Flemingsberg Science
Tid och plats: tisdag den 2 juli kl.15.45-16.30 på Wisby strand, lokal Lojsta 2.
Läs mer här: