Nyheter

Hur Stockholms studentbostäder kraftigt minskade sin vatten- och energiförbrukning

Uppdraget i projektet var att undersöka förändringar i vatten- och energiförbrukningen vid byte av blandare och duschar till modeller utrustade med vatten- och energibesparande funktioner. Mätningarna genomfördes mellan oktober-december 2018 i Stockholms studentbostäder på Kammakargatan i Stockholm.

Hur gjordes mätningen?

Det finns fyra våningar i byggnaden som undersöktes, varav tre ingår i mätningarna. På bottenvåningen finns det fyra studentbostäder och på de övriga våningarna sex studentbostäder. Varje våning har gemensamt kök, två eller tre gemensamma badrum med tvättställ och dusch.

Mätningarna gjordes på tvättställsblandare, duschblandare och köksblandare. Totalt genomfördes mätningar på 8 tappställen fördelat på de tre våningarna. Flödesgivarna var placerade i kall- och varmvattenrören mellan kopplingarna och blandarna. Resultaten av mätningarna registrerades i Vertos VertoLive. Samtliga bostäder var uthyrda och med sammanlagt 16 hyresgäster på tre våningar under mätperioderna.

Testperiod, del 1 & 2

Den första perioden av fallstudien utfördes med referensblandare utan vattenbesparande funktioner.

Mätningarna i den andra perioden utfördes med vatten- och energibesparande blandare från serien Oras Swea (1510F och 1533F), samt termostatblandare i serien Oras Nova (7464) tillsammans med duschutrustning Oras Apollo (530).

Resultat

Den totala vattenbesparingen motsvarar 23,6 % av allt vatten som användes i de uppmätta blandarna. Den uppmätta varmvattenbesparingen motsvarar 33 % av allt varmvatten som användes i de uppmätta blandarna. Energibesparingen motsvarar därmed också 33% av den energi som använts för att värma tappvatten i de uppmätta blandarna.

Besparingar i vatten-, samt energiförbrukning är betydande och lönsamheten för investeringen är hög.

Kort om Stockholms studentbostäder:

  • Sveriges största bostadsbolag för studenter

  • Ägs av en stiftelse som startades av elever för 60 år sedan

  • Ungefär 8000 rum/lägenheter (cirka 50/50)

  • Oras är huvudleverantör för underhåll, renovering och projekt

Fallstudien är gjord av Ramboll Finland Oy. Projekt: Vedenkulutuksen mittaukset, Oras Oy, 1510046551.