Nyheter

Facebookgruppen ”Protest mot förtätningen av Blackeberg” vill stoppa flera byggprojekt i Blackeberg

Gruppen menar att det är bättre att bygga nya områden istället för att förtäta befintliga, skriver Stockholmdirekt.se.

– Vi förstår inte hur vårt samhälle och naturen ska klara av det här. Ser man över byggplanerna undrar man om det kommer bli en slags stenöken här. Det vi undrar är om det finns någon konsekvensanalys för den byggnadshastighet som finns, säger Cattis Bergqvist, en av medlemmarna till Stockholmdirekt.se.

Den 28 augusti kommer gruppen att framföra sina åsikter på samrådsmötet för de 420 bostäder som planeras byggas vid Blackebergsbacken/Blackebergsvägen.

– Vi kommer trycka på att Blackeberg ska klassas som riksintresse, staden i skogen är ursprungsidén, det ska vara nivåskillnader, bergknallar och gamla träd. Det finns även en historielöshet i hela projektet, fortsätter Cattis Bergqvist.

Även Skönhetsrådet är kritiska, då mot våningsantalet på de planerade byggnaderna på Blackebergsbacken.

Skönhetsrådet skriver att bebyggelsen:

”medför stora intrång i Stockholms mest skyddsvärda natur utan att större allmänna värden tillskapas”.

Däremot ställer de sig positiva till bostäderna som planeras på Blackebergsvägen.

Just nu fälls tallar längs Björnsonsgatan, en sorglig syn enligt flera lokalbor. Totalt är det 80 träd som ska fällas för att ge plats för 95 nya hyresrätter. Byggherre är Svenska Bostäder, och enligt Axel Ekström som är projektledare, gjorde en arborist en trädinventering innan detaljplanen klubbades.

– Ett yngre träd får generellt sett ett lägre bevarandevärde då det är lättare att ersätta, medan äldre träd har ett högre värde. Ungefär hälften av träden i trädinventeringen ska bevaras och möjliggör ett fortsatt djurliv i området, säger Axel Ekström.