Nyheter

Stororder till Erlandsson Bygg i Stockholm

Riksbyggen avtalar med Erlandsson Bygg i Stockholm om att uppföra 224 stycken hyreslägenheter samt garage inom projektet Jakobsbergs Centrum.

Arbetena utförs på totalentreprenad och produktionen beräknas starta under hösten 2019. Projektet ska byggas enligt Miljöbyggnad Silver och ska vara färdigställt för inflyttning under kvartal fyra år 2021. Ordervärdet är cirka 270 miljoner.

Magnus Zetterlund, Affärsområdeschef och vVD på Erlandsson Bygg i Stockholm säger:

– Vi är glada över att ha fått fortsatt förtroende från Riksbyggen då vi har goda erfarenheter av att samarbeta tillsammans i bostadsprojekt sedan tidigare. Det är också positivt för oss med ett stort och långt löpande projekt där vi är delaktiga redan i projekteringsskedet.

Bild: Rits Arkitekter