Nyheter

Bygget av bostäder på Hässelbyverkets mark skjuts upp

Hässelby värmeverk ska rivas och ersättas med ett nytt kraftvärmeverk i Lövsta. I höst skulle staden presentera sin plan för vad som ska hända på det gamla verkets mark – men det har försenats, rapporterar stockholmdirekt.se.

Ett stort omårde i Hässelby kommer att göras tillgängligt för bebyggelse närt det gamla Hässelbyverket rivs. Detaljplanearbetet pågår för fullt. Stockholm stad uppskattar att det kan tillkomma 1000-1500 nya bostäder.

Ambitionen var att ett förslag på detaljplan skulle presenteras för allmänheten nu i höst, under samrådsperioden där bland annat berörda grannar får tycka till.
– Det är en del saker som vi har kvar att bearbeta. Bland annat tittar vi på vad vi kan implementera från den dialog vi haft med medborgare online, säger Anton Nylander, projektledare på stadsbyggnadskontoret till stockholmdirekt.se.
Enligt den nya tidsplanen ska ett detaljplansförslag ut på samråd under första kvartalet 2020.