Nyheter

Primushuset på Lilla Essingen kan få nya hyresgäster

Det är Franska Skolan som planerar för en flytt till Primushuset på Lilla Essingen. Enligt en tillfällig bygglovsansökan som tidningen Mitt i har tagit del av står det att skolan är akut trångbodd i sina nuvarande lokaler, och Primushuset skulle kunna vara ändamålsenliga om ett antal förbättringar görs. Bland annat vill man bygga till paviljonger och en bullerskärm. Man vill också placera skolgården på den befintliga parkeringsytan

Det har länge spekulerats kring vad som ska hända med Primushuset på Lilla Essingen. Nu kan Franska Skolan komma att flytta in i lokalerna, uppger Mitt i.

Men än så länge står byggnaden kvar, och förfaller.

Oscar Properties, tillsammans med Svenska Bostäder och Wästbygg Projektutveckling Stockholm AB, planerade att bygga nya bostäder i Primusområdet på Lilla Essingen. Men nu ser det ut som om planerna är skrinlagda.