Nyheter

Magnus Molin blir ny VD för Einar Mattsson Fastighetsförvaltning

Magnus Molin blir ny VD för Einar Mattsson Fastighetsförvaltning AB. Han gör sin första arbetsdag i början av november. Magnus har en bred erfarenhet av att leda tjänsteföretag och kommer närmast från Intertek där han arbetat som VD sedan 2016. Magnus efterträder Jan Egenäs som arbetar som tillförordnad VD sedan februari.

– Vi arbetar ständigt med att förbättra servicen till våra förvaltningskunder och hyresgäster. Magnus Molins kundfokus och hans erfarenhet av att bygga skalbara kvalitetssystem i växande organisationer kommer att bli mycket värdefulla för att ta Einar Mattsson Fastighetsförvaltning till nästa steg, säger Einar Mattssons koncernchef Stefan Ränk.

– Det var det långsiktiga perspektivet på fastigheter och relationen till kunderna som lockade mig. Jag ser fram emot att utifrån det få utveckla befintliga förvaltningstjänster, stärka servicen och locka fler fastighetsägare att välja Einar Mattsson Fastighetsförvaltning som leverantör, säger tillträdande VD Magnus Molin.

Bilden:
Magnus Molin blir ny VD för Einar Mattsson Fastighetsförvaltning AB.
Foto: Henrik Trygg