Nyheter

Veidekke bygger arkivbyggnad för Kungliga biblioteket i Håbo

Veidekke Bygg Kommersiellt ska på uppdrag av Vacse och Kungliga biblioteket bygga en ny arkivbyggnad i Håbo. Projektet är en totalentreprenad med fast ersättning på 61 MSEK och beräknas vara färdigställt under hösten 2020.

Projektet är en tillbyggnation som omfattar cirka 4 000 kvm arkivlokaler för Kungliga biblioteket. De nya arkivlokalerna ska anslutas till befintliga arkivlokaler inom fastigheten Håbo Rölunda 1:6. Kungliga biblioteket, som idag förhyr lokaler inom fastigheten, kommer under byggnationen bedriva verksamhet i angränsande lokaler.

– Vi är oerhört glada och tackar för förtroendet. Vår ambition är att genom vårt involverande arbetssätt skapa en välfungerande samverkan mellan alla parter i projektet för att leverera med rätt kvalitet och i tid, säger Linus Wåhlin, arbetschef på Veidekke Bygg Kommersiellt Mälardalen.

Kungliga biblioteket förhyr, genom sitt uppdrag av regeringen, lokalerna i Håbo där huvudsaklig inriktning är förvaring av dagstidningar, magasin och allt annat övrigt tryckt material. I och med detta ställs höga klimatkrav på byggnaden. Denna tillbyggnation ska också utföras i enlighet med Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om arkivlokaler.

– Det känns mycket glädjande, både över det nära samarbete som Vacse har med Kungliga biblioteket som vill utöka sin verksamhet i våra lokaler samt över det kommande samarbetet med en för oss ny samarbetspartner Veidekke, säger Fredrik Linderborg, Vd Vacse.