Nyheter

BKR:s ”körkort” garanterar korrekt tätskikt i våtrum

Byggkeramikrådet, BKR, är branschorganisation och ledande auktoritet vid användning av keramiska material i våtrum och torra utrymmen.

BKR, bildat 1989, ägs av Plattsättningsentreprenörernas Riksförening, PER, och Kakelföreningen, KAF.
Den förra representerar cirka 4 300 företag med drygt 10 000 plattsättare. Runt 65 medlemsföretag i BKR är importörer och leverantörer av kakel och tillbehör.
Byggbranschen, fastighetsägare, byggherrar, myndigheter, försäkringsbolag med flera är slutkunder.
BKR:s branschregler för våtrum, BBV, är allmänt erkända regler för garanterat fackmässigt utförda keramiska konstruktioner i våtrum.
Utbildning är centralt i BKR:s verksamhet. Liksom samarbete med andra branschorganisationer.

Vad – vd Ralf Jerad, BKR – menas med ”byggkeramik”?
– När BKR startade ville man komma ifrån ordet keramik, som kanske mer förknippas med sådant som koppar, muggar och fat. Benämningen byggkeramik förtydligar att det här rör sig om en annan användning och byggarbetsplatser. I dagligt tal kakel och klinker.

Vad är det för råvara i byggkeramik?
– Bränd lera, ett av de mest miljövänliga materialen. Vi jobbar mycket med återvunnet material. Numera säljs kakelplattor som kan vara gamla toalettstolar, återvunnet kakel och klinker, allt möjligt. Sverige har idag ingen tillverkning av keramiska plattor. De kommer främst från Italien, Spanien men i princip i från hela världen. Kina, Brasilien, Portugal, Turkiet, Saudi Arabien…

Branschorganisationen BKR:s viktigaste uppgifter idag?
– Huvuduppgiften är att på olika sätt öka användningen av byggkeramik. Och säkerställa att det finns killar och tjejer som vill bli plattsättare och att de är välutbildade i yrket. Alla i byggsvängen jobbar med rekrytering, även vi. Att behålla och öka den här yrkeskunskapen är en stor utmaning!

Viktigast att tänka på vid etablering och renovering av våtrum?
– Våra utbildningar leder till behörighet att jobba med tätskikt i våtutrymmen. Beviset är ett kort som ser ut som ett litet körkort. Det är viktigt att du väljer en behörig plattsättare som arbetar i ett behörigt företag.

Varför ska du som plattsättare eller återförsäljare vara medlem i BKR?
– Förutom branschregler för våtrum har vi även tekniska riktlinjer för många andra miljöer. Pooler, bassänger, storkök och så vidare. Det gäller att hålla sig a jour, vara uppdaterad på branschregler och övrig information som vi ger ut och ha koll på allt som händer i branschen. Då är det bra att vara medlem i BKR.

BKR:s viktigaste framtidsfråga?
– Vi måste inte bara få in fler killar och tjejer i branschen. Vi måste också säkerställa kompetensen. Det hänger lite ihop, understryker Ralf Jerad, vd för branschorganisationen för byggkeramik, BKR.