Nyheter

M Sverige: ”Svart dag för miljön”

I går klubbade Stockholms kommunfullmäktige igenom Sveriges första miljözon för personbilar. En miljözon som enligt Stockholms stad egen utredning saknar betydelse och i värsta fall bidrar till att utsläppen av koldioxid istället ökar när allt fler satsar på bensin- istället för dieselbilar.

Tack vare reduktionsplikten kommer dieselbilar att drivas med förnybart bränsle i mycket högre grad än bensinbilar. Det gör att miljöpåverkan skulle minska betydligt mer om andelen dieselbilar ökade.

– Antalet elbilar och laddhybrider ökar men utan dieselbilar har vi inte en chans att ens komma i närheten av klimatmålet. Men på grund av hotet om miljözoner, har dieselbilen fått oförtjänt dåligt rykte vilket har gjort att försäljningen har gått ner. I stället har försäljningen av bensinbilar ökat, vilket är ett betydligt sämre alternativ för miljön, säger Heléne Lilja, chef kommunikation och samhälle, Riksförbundet M Sverige.

I Stockholm finns redan en miljözon för tung trafik. Stockholms stads egen rapport visade att utsläppen av kväveoxider skulle halveras och alltså hamna långt under gällande gränsvärde om den tunga trafiken följde reglerna. Rapporten visade också att luftkvaliteten i Stockholm blir allt bättre och ligger under EUs gränsvärden. Därför skulle, enligt samma rapport, miljözoner för personbilar sakna betydelse. Men politikerna i Stadshuset valde att strunta i rapporten.

– Trafikborgarrådet Daniel Helldén valde att låta Stockholms bilister stå för notan, i form av nyköp av bilar, för att få igenom en symbolisk miljözon som bara är ett slag i tomma luften, säger Heléne Lilja.