Nyheter

Botkyrkabyggen på väg mot fossilfritt resande

Fossilfria transporter 2020 – det är målet när Botkyrkabyggen nu börjar fasa ut sina gamla fordon till förmån för nya elbilar. Från september rullar 18 eldrivna bilar i alla Botkyrkabyggens områden.

– Satsningen på elbilar är en viktig del i företagets hållbarhetsarbete där vi väljer att sätta klimatet först. Målet är att alla företagets fordon ska drivas med fossilfria drivmedel senast 2020, säger Joe Martarian, affärsområdeschef på Botkyrkabyggen.

De nya elbilarna är både transportbilar som täcker behoven av arbetsfordon för personalen ute i bostadsområdena, samt ett par mindre poolbilar som ska möjliggöra fossilfria tjänsteresor.

– Genom att förse bilarna med budskapet ”På väg mot 100% fossilfritt” vill vi också synliggöra satsningen och inspirera andra som vistas i våra bostadsområden, förutom den egna personalen och hyresgästerna förstås, säger Joe Martarian.

Botkyrkabyggen är sedan i våras medlem i Fossilfritt Sverige och arbetar med hållbarhet utifrån FN:s Agenda 2030. I FN:s mål 13 ingår bland annat att vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.