Nyheter

Första spadtaget för Solnas nya simhall

Nu har bygget av den nya simhallen i Ritorp vid Ulriksdals idrottsplats påbörjats, med ett traditionsenligt första spadtag.

Efter förberedande arbeten under året har bygget av Solnas nya simhall påbörjats. Första traditionsenliga spadtaget togs den 10 september av Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande, Peter Edholm, kultur- och fritidsnämndens ordförande, och Klaus Hansen Vikström, vice vd för Fabege.

– Den nya simhallen, tillsammans med de nya arbetsplatser som bidrar med finansieringen, skapar en mer sammanhållen, levande och trygg stadsmiljö i området, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande, Solna stad.

Mötesplats för motion och rekreation
Den nya simhallen byggs vid Ulriksdals idrottsplats i Ritorp, i anslutning till tre ishallar och ett stenkast från Arenastaden och Friends Arena.

– Med den nya simhallen stärks utbudet av idrott- och fritidsaktiviteter i Solna samtidigt som området runt Ulriksdals idrottsplats blir en ännu tydligare mötesplats för motion och rekreation, säger Peter Edholm, kultur- och fritidsnämndens ordförande, Solna stad.

Länkar samman Frösunda och Arenastaden
Ovanpå simhallen byggs kommersiella lokaler av Fabege, vilket bidrar till finansieringen av simhallen. Samtidigt som byggnaden skapar en mer sammanhållen stadsfront mot järnvägen, länkas Västra Frösunda samman med Arenastaden – och förbindelserna med cykel och gång till området förbättras.

Öppnar 2022/2023
Kommunfullmäktige beslutade om detaljplan och genomförandeavtal hösten 2018. Efter förberedande arbeten och ledningsomläggningar etablerades byggarbetsplatsen i somras och den nya simhallen beräknas stå klar 2022/2023.