Nyheter

Klart med finansiering av fotbollshallen i Vilunda

Fotbollshallen i Vilundaområdet beräknas stå klar om 15 månader. Kommunstyrelsen godkände på måndagskvällen 60 miljoner kronor i investeringsmedel till uppförandet av fotbollshallen.

Måndagens beslut innebär att det nu finns grönt ljus för att bygga hallen. Inför beslutet hade kultur- och fritidskontoret tagit fram en behovsanalys som ligger till underlag för vad hallen ska innehålla förutom fotbollsplan och hur marken runt hallen ska utformas.

Kultur- och fritidsnämndens ordförande, Andrea Möllerberg (VB), bedömer att hallen står klar om 15 månader om allt går enligt plan, vintern 2020/2021. Ytterligare något år framåt i tid beräknas en ny elva mot elva-plan ha anlagts intill fotbollshallen.

– Nu startar detta projekt som är mycket ovanligt i sitt slag i Stockholm och i Sverige. Vi får en av landets få hallar som är fullstora för inomhusfotboll. Vi sätter Väsby på kartan i idrottssammanhang och det blir en viktig fotbollsanläggning för våra ungdomar.

Behovet av en inomhuslösning för fotbollen har länge lyfts av föreningslivet. Efter utredningar av olika förslag på placering landade politikerna i vintras i förslaget att uppföra en permanent fotbollshall i Vilundaparkens norra del.

– Förverkligandet av en fotbollshall är i linje med vår strategi för att bidra till en bättre folkhälsa. Fotbollshallen blir en uppmuntran för alla ungdomar, föreningar och även föräldrar att satsa på fysiska aktiviteter genom hela livet, säger tf kultur- och fritidschef Barbro Johansson.

Kommunstyrelsen beslutade även om en lösning som ska innebära skydd av grundvattentäkten i Vilundaområdet. Finansieringen av detta kommer att ligga utanför budgeten för fotbollshallen och kommer att prioriteras i framtida budgetprocesser.