Nyheter

SSMs hyresrättsprojekt Täby Turf tillträds av Willhem

Projektbolaget för SSMs hyresrättsprojekt Täby Turf tillträddes idag av bostadsbolaget Willhem. Willhem förvärvade projektet via forward-funding av SSM den 15 oktober 2018. Projektet omfattar 178 hyresrätter, kommersiella lokaler samt förskola till ett totalt fastighetsvärde om cirka 473 MSEK. SSM påbörjar därmed en successiv vinstavräkning av projektet som beräknas att fortgå till Q4 2021.

Under Q3 2019 innebär tillträdet en viss positiv effekt på SSMs kassaflöde samtidigt som resultateffekten är försumbar.

Projektbolaget för SSMs hyresrättsprojekt Täby Turf tillträddes idag av bostadsbolaget Willhem. Willhem förvärvade projektet via forward-funding av SSM den 15 oktober 2018. Tillträdet skedde via överlåtelse av samtliga aktier i Täby Turf Fastighets AB.

Projektets fastighetsvärde vid färdigställande uppgår till cirka 473 MSEK. SSM påbörjar därmed en successiv vinstavräkning av projektet som beräknas att fortgå till Q4 2021. Under Q3 2019 innebär tillträdet en viss positiv effekt på SSMs kassaflöde samtidigt som resultateffekten är försumbar.

– SSMs första hyresrättsprojekt Täby Turf har via Willhem fått en bra långsiktig ägare och förvaltare. SSM ser fram emot att fortsatt utveckla affärsdialogen med Willhem inom ramen för Willhems tillväxt på Stockholmsmarknaden, säger Mattias Lundgren, interim VD SSM.

– Vi är nöjda med att kunna stärka vår position i Stockholm ytterligare och bredda vårt erbjudande med fler nyproducerade bostäder. Täby turf är ett modernt och attraktivt hyresrättsboende som kompletterar vårt befintliga bestånd på ett mycket bra sätt, säger Mikael Granath, VD Willhem.

Täby Turf omfattar 178 hyresrätter och är en del av den nya stadsdelen Täby Park som på sikt är planerad till minst 6 000 bostäder. Projektet omfattar även kommersiella lokaler i form av tre butikslokaler samt en förskola för cirka 40 – 60 barn. Ett första symboliskt spadtag togs den 3 september 2019 och inflyttning beräknas till 2021.