Nyheter

Ny bok om den ineffektiva byggbranschen!

De flesta industrisektorer har de senaste 20 åren vässat sin produktivitet – utom byggbranschen!
– Byggbranschen har under samma tid gått svagt ned och har i stort sett likadan ut de senaste 20 åren.

Det konstaterar Mikael Anjou – tidigare vice koncernchef och operativt ansvarig på Einar Matsson – som idag presenterade sin nya bok ”Den ineffektiva byggbranschen” på en pressträff på Ekerlids Förlag i centrala Stockholm.

Utgångspunkten i Mikaels Anjous bok ” Den ineffektiva byggbranschen” är att byggsektorn, enligt honom, de senaste decennierna underpresterat när gäller produktivitet, kvalitet och leverans.

Många, kanske de flesta, byggprojekt når i färdigt skick upp till god kvalitet.

– Men det är väldigt lång väg dit. Och 20 procent av byggkostnaderna är orsakade av åtgärdade kvalitetsbrister, tillägger Mikael Anjou.

Rigida kollektivavtal som inte premierar vidareutbildning så att samma person till högre lön kan utöva flera yrken. Det är en av flera hämskor i byggbranschen som Mikael Anjou pekar på.

En annan är, enligt honom, en många gånger alltför långt gången upphandling av olika delar i ett och samma, eller efter varandra, liknande, byggprojekt.

Med följden att entreprenörer, hantverkare, samarbetsformer och konstellationer skiftar. Trots att det hela tiden rör sig om i stort sett samma arbetsuppgifter och projekt

– Det blir inga skalfördelar, inget lärande som kan användas vidare.

Att för lite konkurrens skulle vara huvudorsak till byggbranschens bristande utveckling är en tes som Mikael Anjou bestämt tillbakavisar.

– Det finns över 100 000 företag i byggbranschen. Så det kan inte var problemet.

Vändpunkt
Nu vill författaren till ” Den ineffektiva byggbranschen” att den blir en ögonöppnare för branschfolk, näringsliv och politiska beslutsfattare.

Mikael Anjou påminner om byggbranschens storlek och betydelse för vår hela vår ekonomi och hoppas att hans bok bidrar till en vändpunkt och uppgång för branschen.

– Vi kan inte ha 10 procent av BNP som inte utvecklas!