Nyheter

Bobergskolan invigs

En efterlängtad skola, mitt i byn och i en unik miljö där en gammal, vacker industrifastighet byggts om till en modern utbildningsmiljö.

– Projektet har präglats av ett starkt samarbete mellan alla inblandande parter och idag firar vi en ny unik skola i en väldigt häftigt och speciell inramning, säger Claes Magnusson, vd för SISAB.

Stadsdelen Norra Djurgårdsstaden har äntligen fått sin nya skola. Bobergsskolan är anpassad för att kunna ta emot upp till 900 elever, men idag går där drygt 400 elever. Skolan kommer att fyllas på med nya intag framöver.

Den gamla verkstadsbyggnaden uppfördes 1915 i rött tegel. Nu, drygt hundra år senare har den fått sällskap av två nya byggnader som byggts samman till en sammanhållen enhet. Samtidigt har det gamla gasverksområdet berikats med en ny idrottshall, Hjorthagshallen, som invigs samtidigt som Bobergsskolan.

När: 20 september, kl 13 till 15.

Var: Bobergsskolan, Småviltsvägen 6.