Nyheter

Stor satsning i Valsta – efter invånarnas önskemål

Valsta 2030. Så heter Sigtuna kommuns utvecklingsprojekt som precis tagit fart för att öka Valstas attraktionskraft. Projektet sträcker sig över tio år och innefattar såväl långsiktiga planeringar och investeringar som satsningar i närtid. Under hösten görs förbättringsåtgärder på ett tjugotal platser runt om i kommundelen.

Förra året genomförde Sigtuna kommun en medborgardialog i syfte att stärka kommundelen Valsta som bostads- och vistelseplats. Dialogen, som skedde i flera steg, gav många olika idéer och perspektiv då över 150 personer i olika åldrar deltog.

Förutom Medborgardialogen, som ligger till grund för utvecklingsprojekt Valsta 2030, har kommunen även utfört trygghetsvandringar för att se var insatser krävs och vad som behöver förändras och förbättras för att öka säkerheten och känslan av trygghet.

– Vi vill stärka Valstas attraktionskraft som kommundel, både att bo och verka i. Vi arbetar med att ta fram en 10-årsplan, där såväl kortsiktiga som långsiktiga åtgärder och satsningar ingår. Det vi ser hända i Valsta nu under hösten är bara början, säger Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande.

Installation av ny eller kompletterande belysning har påbörjats på flera platser, bland annat vid hundrastgården vid vattentornsparken och åparken i Valsta. Ett upplyst minigym håller också på att ta form i anslutning till Valsta motionsspår.

– Vi utför åtgärder på ett antal ställen runt om i Valsta just nu, säger Ulf Sävström, produktionschef stadsbyggnadskontoret och nämner bland annat att det redan blivit flera nya sittplatser runt om i kommundelen.

– Det pågår också ett stort röjningsarbete i hela Valsta. Träddungar, buskage och annan växtlighet vid exempelvis gång- och cykelvägar ses över för att göra sikten bättre. Sen kommer det att hända en hel del på och runt Valsta torg, säger Ulf Sävström.

Flera upplysta aktivitetsytor kommer att växa fram, däribland en multisportrink.
Det planeras även för en ljusallé och så ska den första installationen av det som senare ska bli en ljuspark skapas, nämligen en lyktstolpsdunge vid Valsta vattentorn.