Nyheter

Nu checkas det in på smådjurshotell vid SL:s tågdepå i Molnby

I förra veckan invigdes ett naturområde intill depån i Molnby, som just nu är under uppförande. Där har SL satt upp flera hundra holkar och även insekthotell för att värna om såväl djur som natur.

När depån i Vallentuna kommun planerades inrättades ett naturområde. I egenskap av markägare är SL ansvarig att förvalta naturområdet på ett sätt som främjar dess naturvärden.

Området är fem hektar, varav två hektar är en så kallad nyckelbiotop vilket innebär att området har särskilt höga naturvärden på grund av gamla hasselbuketter och stora lövträd. Där har SL installerat cirka 300 holkar för olika djur och insektshotell. Holkarna och insektshotellen i området är snickrade av lokala aktörer i området med experthjälp från Stockholms ornitologiska förening.

Dessa typer av holkar sätts upp:

Mesholkar
Stare
Kattuggla
Rödhake
Grå flugsnappare
Skogsduva
Trädkrypare
Fladdermus
Insektshotell
Tornseglare (sätts upp på depåbyggnaderna i ett senare skede).

Bild: Trafikförvaltningen/SL