Nyheter

Samhällsutvecklingen i Rosersberg tar fart

Vilken karaktär ska bostadshusen ha? Vilken typ av service finns det behov av? Hur stora och många parkområden är rimligt? Under de närmsta två veckorna får invånarna tycka till om utvecklingen av Rosersberg, där byggstart är beräknad till 2022.

Rosersberg i Sigtuna kommun har det senaste decenniet vuxit och utvecklats till ett av Sveriges större nav för logistik, där många väletablerade företag valt att placera sina huvudlager.
Nu ska Rosersberg även utvecklas som samhälle.

Idag bor omkring 1800 invånare i tätorten. Tanken är att samhället de kommande åren ska ges möjlighet att växa, både vad gäller bostäder och serviceinrättningar av olika slag.

– Äntligen. Nu tar vi nästa steg mot den utveckling av Rosersberg som efterfrågats och utlovats under så många år – och vi gör det i dialog med de som är boende och verksamma i området, säger Mats Weibull (M), ordförande i bygg- och trafiknämnden.

Politiker och tjänstepersoner kommer under en tvåveckorsperiod, 8-19 oktober, att finnas på plats i en dialogpaviljong vid Rosersbergs station för att lyssna och ta emot synpunkter och förslag kring utvecklingen. Det går även att tycka till på Sigtuna kommuns webb.

– Rosersbergarna är våra experter i området och det känns roligt att få göra det här arbetet i samklang med dem. För några år sedan genomfördes en dialog med stort fokus på befintliga värden, utmaningar och tankar om vägen framåt. Det som framkom då har funnits med när vi tagit fram den stadsbyggnadsidé som vi nu vill stämma av och förädla, säger Johan Sandström, projektledare.

Ambitionen är att det i början av nästa år ska finnas ett planprogram som invånarna men även exempelvis Länsstyrelsen och Trafikverket kan lämna synpunkter kring. Går allt som planerat kommer arbetet med de första detaljplanerna (eftersom det rör sig om en så pass stor yta kommer det behövas flera olika) påbörjas under våren, för att utbyggnaden av Rosersberg ska kunna starta 2022.

Bild: Steve Buissinne