Nyheter

Ny t-baneuppgång i Västra skogen

En ny tunnelbaneuppgång i Västra skogen mot Pampas Marina. Det föreslog Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande i Solna, och Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd i valrörelsen 2018. Nu tas ett steg i riktning mot att det ska bli verklighet.

– 900 bostäder, två förskolor och levande stadsgator med ett varierat utbud av service, restauranger och handel utvecklar tillsammans med den upprustade strandpromenaden Ekelund till en attraktiv del av Stockholmsregionens inre kärna. Projektet bidrar till finansieringen av en helt ny entré till Västra skogens tunnelbana, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande, Solna stad.

– En växande kollektivtrafik utvecklas bäst tillsammans med kommuner och städer som aktivt vill utvecklas och växa. Solnas planer för nya bostäder kan nu gå hand i hand med att planerna kan spikas för en ny tunnelbaneuppgång i Västra skogen. Så ser vi till att nyttja kollektivtrafikens värde för att bygga stad samtidigt som vi förbättrar sammanhållningen i Region Stockholm, säger Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd.

Fakta

Kommunstyrelsen i Solna stad beslutade den 14 oktober 2019 om en principöverenskommelse med HSB om utvecklingen av Ekelundsområdet i Solna. Planen är att bygga minst 900 nya bostäder i området. Beslutet är också ett steg i riktningen mot en ny tunnelbaneuppgång i Västra Skogen.

Ekelundsområdet ligger i anslutning till Västra skogens tunnelbanestation där den blå linjen förgrenar sig norrut mot Akalla eller Hjulsta och söderut genom Kungsholmen och centrala Stockholm, samt förlängning till Södermalm och Nacka i och med tunnelbanans utbyggnad.

Västra skogens tunnelbanestation har i dag bara en tunnelbaneuppgång. Enligt principöverenskommelsen mellan Solna stad och HSB så ska HSB, för att säkra kollektivtrafikförsörjningen till området, bidra till att finansiera byggnationen av en ny tunnelbaneuppgång från Västra skogens tunnelbana.

Solna stad har nu i uppdrag att påbörja arbetet med att ta fram en ny detaljplan. Planarbetet beräknas ta 2 år inklusive tid för överklaganden.

Nästa steg i processen är att Solna stad, Trafikförvaltningen (SL) och andra berörda aktörer i närtid beslutar att ingå en avsiktsförklaring om att utreda en ny uppgång samt hur och när den skulle kunna stå färdig. Solna stad kommer att bekosta arbetet via exploateringsintäkter.