Nyheter

Order till TBS Yard AB från Bra Bullerplank i Sverige AB

Ordern är strategiskt viktig för TBS Yard och avser kompositskivor för insynsskydd och bullerdämpning på byggarbetsplatser i stadsmiljö. Slutkunden är en större aktör inom uthyrning av byggutrustning.

TBS Yard AB och Bra Bullerplank, med säte i Nacka Strand,  har inlett ett samarbete kring komponenter för insynsskydd och bullerdämpning så som skivor och stolpar i komposit. Baserat på den teknik TBS Yard använder, kan vi därmed erbjuda marknaden produkter som är miljövänliga, har lång livslängd, låga underhållskrav samt är gynnsamma ur arbetsmiljösynpunkt tack vare sin låga vikt.

– TBS Yard är stolta över att tillsammans med Bra Bullerplank kunna utveckla en ny generation kompositprodukter till byggbranschen. Denna första order är strategiskt viktig då den utgör en referens för de kommande upphandlingar Bra Bullerplank har framför sig. Den årliga potentialen enbart i Sverige uppgår till mångmiljonbelopp, varav vi hoppas kunna lägga beslag på en växande andel, säger Henrik Stache, försäljningschef och grundare av TBS Yard AB.

– Vi anser oss ha ett mycket konkurrenskraftigt erbjudande och bearbetar nu aktivt uthyrningsföretag och byggföretag avseende både insynsskydd samt skivor och stolpar till bullerplank säger Richard Olsson, vd på Bra Bullerplank i Sverige AB.