Nyheter

Hufvudstaden har fastighetsbranschens nöjdaste kunder

Branschens mest nöjda kontorshyresgäster finns hos Hufvudstaden. Återigen placerar sig Hufvudstaden på en första plats i Fastighetsbarometern som varje år tar pulsen på kontorshyresgästerna.

Med kunden i fokus är Fastighetsbarometerns årliga Nöjd Kund-undersökning en viktig måttstock. Hufvudstaden har i år placerat sig främst i kategorin Large Cap med ett resultat om 84 på en 100-gradig skala medan genomsnittet för branschen var 75. Hufvudstaden hade högst värde på läge, kontaktperson, felanmälan, information och image.

– Vi ser vår placering i undersökningen som ett bevis på en sund och stark företagskultur och ett arbetssätt som präglas av ett stort engagemang för kunden. Att kunden står i fokus är och har alltid varit vårt framgångsrecept, därför är det oerhört glädjande att vi återigen placerat oss främst bland storbolagen, säger Bo Wikare, tf VD Hufvudstaden.

Kvalitet och långsiktiga kundrelationer är viktiga hörnstenar i bolagets affärsidé. Hufvudstaden arbetar ständigt med att öka servicenivån och utveckla kund-bemötandet för att bidra till att göra våra kunder än mer framgångsrika i våra fastigheter.

– Vi är alla mycket stolta över resultatet och ser det som ett kvitto på att vi arbetar rätt i vår strävan att ständigt utvecklas och förstå våra kunders behov, säger Bo Wikare.

Bild: Pixabay