Nyheter

Uppsala inrättar landsbygdsberedning

Som ett steg för att Uppsala ska bli Sveriges bästa landsbygdskommun inrättas nu en landsbygdsberedning. Beredningen ska vara ett rådgivande organ när det gäller landsbygdsfrågor och arbeta för en långsiktig och hållbar utveckling i kommunen.

Landsbygdsberedningen ska också arbeta för att motverka den upplevda klyftan mellan stad och land både genom att åtgärda reella brister samt ge upplysning om de fördelar som finns med att bo på landet. Landsbygdsberedningen ersätter nuvarande styrgrupp för pilotprojektet för medborgarbudget.

De åtta ledamöterna utses av kommunstyrelsen, som också utser en ordförande och vice ordförande bland ledamöterna. Kommunstyrelsens ordförande avgör vilka av kommunstyrelsens ärende som ska beredas i landsbygdsberedningen. Ledamöterna i beredningen väljs på kommande kommunstyrelsesammanträde.

– Vi är Sveriges största landsbygdskommun. Då ska vi också vara den bästa. Nu växlar vi upp arbetet och sätter ännu större fokus på hur vi ska bli en kommun där landsbygden utvecklas lika självklart som staden, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Uppsala kommun är den kommun i Sverige med flest boende på landsbygden. Det är cirka en fjärdedel av kommunens befolkning som bor utanför Uppsala stad, över 50 000 personer. I stort sett samtliga kommunala nämnder och bolag utför verksamhet som helt eller delvis riktas mot boende och näringsidkare på landsbygderna.

Bild: Lubos Houska