Nyheter

Ny policy för uthyrning av Botkyrkabyggens bostäder

Fler unga ska få chansen att flytta hemifrån och fler äldre att bo i en lägenhet med god tillgänglighet. Det är anledningen till att Botkyrkabyggens styrelse idag måndag beslutade om en ny uthyrningspolicy för allmännyttans bostäder i Botkyrka.

Öronmärkta lägenheter för seniorer över 65 år och unga mellan 18 och 25 år. Det är några exempel på hur den nya uthyrningspolicyn ska underlätta för Botkyrkabyggen att ytterligare bidra till kommunens möjligheter att uppfylla sina utfästa garantier och sitt bostadsförsörjningsansvar.

– Bostadsbristen drabbar ungdomarna hårdast idag. Prioriteringarna i vår nya policy är ett sätt att försöka förbättra situationen för dom. Det är också viktigt att de kan flytta hemifrån när de får sitt första jobb, så att de stannar kvar i kommunen. Vi behöver dom här, att de bidrar till att utveckla Botkyrka och betalar skatt här, säger Bosse Johansson, ordförande i Botkyrkabyggen.

– Alla Botkyrkabor ska ha möjlighet att hitta ett hem som passar dem, och för att uppnå det målet är det särskilt viktigt att rikta bostadssatsningar mot unga och äldre. Policyn är ett starkt och viktigt steg i att göra det möjligt att göra en bostads- och livskarriär i Botkyrka, säger Ebba Östlin, kommunstyrelsens ordförande.

Uthyrningspolicyn innebär bland annat att

10 procent av Botkyrkabyggens nya förmedlingar av bostäder i befintligt bestånd går till unga 18–25 år, med start i januari i 2020. Lägenheterna hyrs ut med fyraårs-kontrakt till unga som står i Botkyrkabyggens bostadskö.
Botkyrkabyggen öronmärker 25 procent av bostäderna i nyproduktion till i första hand unga vuxna som står i bolagets bostadskö.
10 procent av Botkyrkabyggens nya lägenhetsförmedlingar i befintligt bestånd öronmärks för seniorer över 65 år, med start i januari 2020. Möjligheten finns för både seniorer som bor i bolagets lägenheter idag och seniorer som har annan bostad i kommunen.
Botkyrkabyggen ska arbeta med en byta-bostad-möjlighet för seniorer över 65 år. Målgruppen för den satsningen är samma som i ovanstående punkt och ska underlätta för personer att byta till en mer lämplig bostad, till exempel i bottenplan eller med hiss.
Botkyrkabyggen öronmärker upp till 25 procent av nyproduktionen i utvalda projekt för seniorer som står i Botkyrkabyggens bostadskö.

Den nya uthyrningspolicyn påverkar inte bolagets nuvarande krav på inkomstgränser, de kvarstår. I och med den nya policyn övergår Botkyrkabyggen till bostadsförmedlingen i Stockholms nya standardiserade avtal som innebär att bostadsbolag själva bestämmer vilket antal lägenheter de vill lämna till bostadsförmedlingen.

I praktiken gör det att Botkyrkabyggens bostäder de närmsta åren nästan enbart kommer förmedlas till invånare i Botkyrka.