Nyheter

För att rädda Stockholms elförsörjning måste regeringen använda pengar från Sveriges beredskapskassa

Nu avslöjar siten fplus att regeringen kan behöva använda pengar från den svenska elberedskapskassan för att lösa upp den här knuten.

Det är myndigheten Svenska Kraftnät som är ansvarig för den svenska elberedskapen och den ska se till att elförsörjningen har beredskap ”för händelser som krig, terrorhandlingar och jordbävningar, samt att förebygga, motstå och hantera allvarliga kriser i fredstid”.

– Svenska Kraftnät kan som elberedskapsmyndighet bidra till att förebygga, motstå och hantera svåra påfrestningar för elförsörjningen. Det kan i sin tur finnas flera olika orsaker till en svår påfrestning och det finns också flera olika verktyg för att öka robustheten inom elförsörjningen mot detta, säger Joakim Evertson, chef för elberedskap på Svenska Kraftnät.

– Ett sätt att gå till väga är att förstärka den så kallade ö-driften. Det är en viktig åtgärd om till exempel Stockholm inte kan bli matad med el från stamnätet. Detta är en sådan situation och Svenska Kraftnät har befogenhet att använda elberedskapsmedel för att öka robustheten i den lokala elproduktionen. Om den lokala elproduktionen i Stockholm ökas kan det också vara skäl att se över lämpliga elberedskapsåtgärder, fortsätter Joakim Evertson.