Nyheter

Wallenstam blir ankarbyggherre i Knivsta kommun

Som en del i ett tidigt samarbete i området västra Knivsta har Wallenstam tillsammans med tre andra byggherrar valts ut för att ingå ett stadsutvecklingsavtal med kommunen. Avtalet innebär att Wallenstam och de andra byggherrarna kommer ingå i en referensgrupp i programarbetet, bli ankarbyggherrar samt få en markanvisning motsvarande cirka 250 lägenheter vardera.

I arbetet med planprogrammet provar Knivsta kommun en ny metod för att säkra hög kvalitet i planeringen av området genom att tidigt involvera kompetens utifrån. Wallenstam är en av de fyra byggherrar som valts ut för att ingå ett så kallat stadsutvecklingsavtal med kommunen som ankarbyggherre i en referensgrupp.

Referensgruppen kommer att ledas av Göran Cars, professor i samhällsplanering vid Kungliga Tekniska Högskolan som har omfattande erfarenhet av stora stadsutvecklingsprojekt, bland annat planeringen av Kirunas nya stadskärna.

– Det är spännande att Knivsta kommun nu försöker sig på ett nytt sätt att utveckla kommunen, där kompetensen från fastighetsbranschen kan vara med att lägga grunden till en ny stadsdel i ett så pass tidigt skede, säger Mathias Aronsson, vice vd och regionchef Wallenstam.

– Stadsutveckling blir som bäst när både kommun och näringsliv jobbar tillsammans och vi på Wallenstam är mycket glada över att få vara med och skapa ett spännande och attraktivt Knivsta, säger Mathias Aronsson.

Beslut om att kommunen ska teckna stadsutvecklingsavtal med de fyra byggherrarna fattades av kommunstyrelsen den 12 november 2019. Avtalen väntas kunna undertecknas under den närmaste veckan.