Nyheter

ByggVesta bygger igen i Barkarbystaden

Järfälla kommun skriver köpe- och exploateringsavtal med ByggVesta AB som investerar i Barkarbystaden för andra gången och bygger 260 nya lägenheter och kommersiella lokaler längs med Barkarbystadens framtida gågata. Kvarteret ligger mitt i staden med gångavstånd till grundskola, förskola, handel, service och Barkarbystadens kommande tunnelbana.

Avtalet med ByggVesta innebär att Järfälla kommun nu börjar bygga det första kvarteret i nästa utbyggnadsetapp i Barkarbystaden.

– Barkarbystaden fortsätter att attrahera byggaktörer. Jag är mycket glad att ByggVesta på nytt väljer att investera i Barkarbystaden och tillsammans med oss vill utveckla en modern, hållbar och energifull stadsmiljö, säger kommunstyrelsens ordförande Emma Feldman (M).

I arbetet med detaljplanen och kvalitetsprogrammet för den aktuella etappen har ByggVesta varit engagerad som ankarbyggherre och bidragit med kunskap ur byggbolagets perspektiv för att säkerställa ett tekniskt, ekonomiskt och hållbart genomförande.

– Jag är glad att arbetet med Barkarbystaden fortsätter. Kommunen har här ett samarbete med en aktör som sätter kvalitet och gestaltning i fokus, vilket är en viktig trygghet för oss, säger Nikoletta Jozsa (L), kommunalråd.

Köpe- och exploateringsavtalet avser fastigheten Barkarby 2:61 och omfattar ett kvarter med en total byggrätt om 17 000 kvadratmeter BTA. Byggstart beräknas till januari 2020 och planerad första inflyttning är våren 2022.

Beslut om godkännande av köpe- och exploateringsavtal med ByggVesta AB togs av kommunstyrelsen i Järfälla måndagen den 11 november.

Om Barkarbystaden

Enligt avtal om utbyggnad av tunnelbana till Barkarby ska Järfälla kommun uppföra 14 000 bostäder i tunnelbanans influensområde fram till år 2032. Inom stadsutvecklingsområdet Barkarbystaden pågår utbyggnad inom detaljplan för Barkarbystaden I, Barkarbystaden II, Barkarbystaden III, Barkarbystaden IV och Barkarbystaden X samt detaljplanearbete för detaljplanerna Veddesta I, Veddesta II, Veddesta III och Veddesta IV.

Bilden:
ByggVesta utvecklar nytt kvarter i Barkarbystaden med 260 lägenheter och kommersiella lokaler på gångavstånd till grundskola, förskola, handel, service och Barkarbystadens kommande tunnelbana. Visionsbild: ByggVesta, Kod Arkitekter