Nyheter

Miljömattan® by CWS

I mer än 50 år har CWS tillhandahållit ren och snygg innemiljö, minskat städkostnader och förlängt livslängden på golv med innovativa entrémattor och utomordentlig service. Förra året inleddes ett nytt projekt med målet att sänka utsläppen och samtidigt öka andelen återvunnet material i mattorna. Detta har lett till ett nytt servicekoncept, Miljömattan® by CWS, som innebär att utsläppen i hanteringen reducerats med upp till 50 procent – och ett mattgarn som består av återvunnen fiber från fisknät som plockats upp ur haven.

CWS har alltid arbetat med största möjliga hänsyn till miljön. År 2018 inleddes ett projekt med målet att sänka utsläppen från transporter och tvätt med minst 25 procent, men med bibehållen service och funktion. Utöver själva förbättringsmålet var kravet dessutom att förbättringarna skulle gå att genomföra redan idag – och inte över flera års tid. Samtidigt togs också ett beslut att försöka öka andelen återvunnet material i entré- och kontorsmattorna.

Tillsammans med sina huvudleverantörer finkammade CWS möjligheterna, och fann till sist en typ av matta vars garn är 100 procent Econyl®. Detta innovativa material består framför allt av återvunnen fiber från fisknät som plockats upp ur haven, där de annars skulle ha kunnat orsaka stor skada på djurlivet.

Materialets prestanda när det gäller exempelvis smuts och väta bidrar dessutom till att CWS kan reducera sina utsläpp vid hanteringen av mattorna med upp till 50 procent jämfört med tidigare. Det högpresterande materialet Econyl® kan nämligen samla upp och hålla upp till dubbelt så mycket smuts och väta som en vanlig entrématta. Materialet torkar dessutom betydligt snabbare än exempelvis bomull eller vanlig nylon, vilket betyder att en matta som vid stängningsdags är full av väta kommer att vara torr igen redan nästa morgon.

– Varje dag tar vi alla del av nyheter om hur polarisar smälter och världens hav förorenas. Och varje dag läser vi också om hur även svenska vatten och kuster fylls av skräp och plaster. På CWS arbetar vi aktivt för att bidra till golv som håller längre och minskade städkostnader – samtidigt som vi värnar om miljön, säger Pontus Jason, Sverigechef på CWS.

En avgörande positiv effekt är de färgkombinationer CWS valt för sin miljömatta. Idag byts många mattor ut för tidigt för att de ser smutsiga ut, trots att de fortfarande är fullt kapabla att hålla väta och smuts. CWS har därför laborerat med färgkombinationer som gör att miljömattan ser fräsch ut ända till dess det verkligen är dags att byta ut den. Den stora vinsten blir därför att mattans effekt utnyttjas till fullo och tvättas betydligt mer sällan jämfört med en traditionell matta. Detta reducerar i sin tur både vatten- och energiförbrukningen i tvätterierna – plus att det blir färre körda kilometrar vid hämtning och leverans.

– Miljömattan® by CWS är en service som har fått sitt namn för sin förmåga att göra nytta för miljön, men den är faktiskt överlägsen traditionella mattor även på andra sätt. Tack vare det nya materialet och den unika färgen kan CWS genom minskad energiförbrukning och färre transporter minska CO2-utsläppen med upp till 50 procent. Inte imorgon, utan redan idag, säger Pontus Jason.