Nyheter

Vinnare av Solna stadsmiljöpris 2019

Årets vinnare av Solna stadsmiljöpris 2019 blev ett flerbostadshus i kvarteret Konstnären, i stadsdelen Ingenting. Det beslutade byggnadsnämnden den 13 november.

Ett flerbostadshus i kvarteret Konstnären blev årets vinnare av Solna stadsmiljöpris. Byggnaden är ett nybyggt flerbostadshus bestående av fyra huskroppar med förskola och underbyggd parkeringsanläggning i två våningar, och ligger i korsningen mellan Arvid Tydéns allé och Tecknarvägen i stadsdelen Ingenting, i närhet till byggnadsminnet Statens bakteriologiska laboratorium. Arkitekt är Pörner + Pettersson AB.

– Byggnaden är komponerad med en låg sockel i profilerad betong, en grovputsad högre sockel, våningar med slät puts samt längst upp en indragen våning, även den i slätputs. Huset ger en elegant och värdig inramning till den skyddade miljön kring Asplunds byggnadsminne, säger Torsten Svenonius, byggnadsnämndens ordförande, Solna stad.

Övriga nominerade

Nominerade till Solna stadsmiljöpris 2019 var även Grow Hotel i sydvästra Solna, ritat av 3XN Architects, och flerbostadshusen i kvarteret Jockeyn och Totalisatorn, vid Ulriksdals station, ritade av Engstrand & Speek.

Om stadsmiljöpriset

Solna stadsmiljöpris delas årligen ut av byggnadsnämnden, för en byggnad, anläggning eller annan åtgärd i Solna som på ett bestående sätt förskönat stadsbilden. Årets vinnare utsågs på byggnadsnämndens sammanträde den 13 november 2019.

Bild: Pörner + Pettersson AB