Nyheter

Stockholmarna irriterar sig på alla byggsäckar på trottoarerna

Varje år får trafikkontoret in fler än 1 000 klagomål.

– Antalet har legat ganska konstant de senaste åren, säger Erik Söderberg, pressansvarig på Trafikkontoret till SVT Stockholm.

Byggsäckar på trottoarerna blir en allt vanligare syn. Men för att få placera ut en byggsäck krävs det att man har tillstånd från polisen, något få har.

– Det verkar inte som det för det är ganska få som söker tillstånd. Det är inte fler än ett tiotal per år, säger Erik Söderberg, pressansvarig på trafikkontoret i Stockholm till SVT Stockholm. Byggsäckar ska inte stå placerade på det här viset och det hade de inte gjort om man haft tillstånd från polisen. Gatan och trottoaren är till för fotgängare och trafikanter.

På branschorganisationen Fastighetsägarna är man väl medveten om problemet med feluppställda byggsäckar.

– Vi förstår irritationen fullt ut och det är även ett problem som våra medlemmar uppelever. Med tanke på antalet anmälningar som kommer in till staden varje år så skulle jag säga att det är ett stort problem, säger Anni Carpelan, utvecklingschef på Fastighetsägarna.