Nyheter

Järva begravningsplats försenas ytterligare

Planeringen av Järva begravningsplats har kantats av förseningar och skenande kostnader. 2010 trodde Kyrkogårdsförvaltningen att begravningsplatsen skulle vara klar 2014 och kosta cirka 120 miljoner kronor. År 2019 har bygget ännu inte börjat, och bara etapp 1 beräknas nu kosta 330 miljoner, skriver nätverket Låt Parken Leva i ett pressmeddelande.

Kostnaden per kistgrav har stigit från 12.000 kronor till 127.000 kronor. För etapperna 2, 3 och 4 finns inga kalkyler längre.

I början på oktober tilldelades NCC uppdraget att genomföra grovplaneringen av etapp 1 till en kostnad av cirka 100 miljoner. Arbetet med att fälla träd och schakta bort Järva DiscGolfPark beräknades då komma igång samma månad och vara slutfört våren 2020.

Men upphandlingen är överklagad av en av de övriga två anbudsgivarna.

 Kanske fanns det brister i upphandlingsunderlaget och kanske måste upphandlingen göras om – vi vet inte, säger Björn Erdal, talesperson för det lokala nätverket Låt Parken Leva.

– Det enda vi vet är att vi vinner tid och att vårt opinionsarbete fortsätter.

När nyheten blev känd publicerade Låt Parken Leva ett uttalande på Facebook:

”Kyrkogårdsförvaltningen har tappat kontrollen på ekonomin och genomförandet av begravningsplatsen på Järva.

Tio års planering har kastats bort på ett monumentalt prestigeprojekt utan hänsyn till järvabornas livsmiljö eller de anhörigas behov, och utan tanke på de usla markförhållandena. Att upphandlingen överklagas och leder till ytterligare förseningar och fördyringar är bara en naturlig fortsättning på detta dåligt skötta, naiva och ogenomförbara projekt.

Nya Karolinska har givit namn åt inkompetens, havererat prestigeprojekt, bristande styrning och slöseri med skattebetalarnas pengar. Järva begravningsplats kan bli ett ännu mer berömt fiasko om inte politikerna i stadshuset vaknar.

Flytta blicken till Låt Parken Levas förslag till begravningsplats ”Fred” istället! En vacker värdig begravningsplats mellan Järva DiscGolfPark och Hästa gård, utan förseningar och utan att förstöra en unik och älskad park. Vårt förslag till begravningsplats på Järva gör alla till vinnare.”