Nyheter

Solna stad lanserar nya solna.se

Solna stad lanserar sin nya webbplats med tydligare fokus på service och användarupplevelse. Samtidigt lanseras solnaväxer.se med inriktning på stadsutveckling och stora projekt.

Nya solna.se lanseras den 28 november 2019. Webbplatsen svarar upp mot en växande efterfrågan av självservice och e-tjänster samtidigt som den fungerar även i mobiltelefon eller surfplatta. Den tidigare webbplatsen har funnits i cirka tio år.

– Nu lanserar vi en modern och användarvänlig webbplats för Solna stad. Vi har byggt nya solna.se för att underlätta i vardagen för Solnabor och andra besökare, med starkt fokus på service och funktionalitet, säger Elin Berlin, avdelningschef för kommunikation och kansli, Solna stad.

Bygger på behov och efterfrågan

Struktur, navigation och innehåll på nya solna.se bygger framför allt på förväntningar, behov och efterfrågan hos Solnabor och besökare vad gäller service och information. De mest besökta sidorna på den tidigare webbplatsen, de vanligaste frågorna till stadens kontaktcenter eller de mest använda e-tjänsterna har prioriterats och fått ta plats på nya solna.se Samtidigt som webbplatsen fått en ny modern design och förenklad navigation har de närmare nittiotusen indexerade sidorna på gamla solna.se bedömts och rensats, arkiverats eller uppdaterats, för att skapa en pedagogisk struktur och ett mer relevant innehåll.

Ny webbplats om stadsutveckling: solnaväxer.se

Parallellt lanseras även webbplatsen Solna växer på solnaväxer.se med inriktning på bland annat stadsutveckling. Här samlas detaljplaner, stora projekt samt information om stadsdelar och utvecklingsområden samt ett eget nyhetsflöde.

Nyheter med nya solna.se

Förbättrad sökfunktion
Förbättrad funktionalitet för felanmälan
Förbättrad självservice och e-tjänster
Ny tillståndsguide – för företag och verksamheter
Ny modern design och grafisk form
Responsiv – anpassar sig efter alla skärmstorlekar
Förenklat språk
Ökad tillgänglighet
Säkrare och mer kostnadseffektiv drift
Byggd för vidareutveckling av e-tjänster, felanmälan och självservice
Google translate för att allt innehåll ska finnas tillgängligt på alla språk.

Bild: Solna stad