Nyheter

Biblioteket i Hjorthagen flyttar till Norra Djurgårdsstaden

Stockholms stads kulturförvaltning föreslår att Hjorthagens bibliotek flyttar till en ny lokal i Norra Djurgårdsstaden nästa höst. Bakgrunden är att den nuvarande lokalen varken uppfyller krav på tillgänglighet eller brandskydd

– Biblioteken ska vara en trygg plats, tillgänglig för alla. Lokalen i Hjorthagen har under många år haft mycket att önska vad gäller just tillgänglighet och när vi nu även fått besked att frångängligheten, det vill säga brandskyddet, har brister måste vi agera, säger Daniel Forsman, chef för Stockholms stadsbibliotek.

Biblioteket i Hjorthagen är det bibliotek som har lägst besök och utlån av stadens samtliga bibliotek. De åtgärder som behöver göras för att lokalen ska leva upp till kraven bedöms både svåra att genomföra och kostsamma i relation till den verksamhet som bedrivs idag.

För att tillmötesgå efterfrågan av ett bibliotek som ändå finns i det växande området föreslår kulturförvaltningen till kulturnämnden att den förhyrda lokalen i Hjorthagen sägs upp när hyreskontraktet löper ut i september 2020, och flyttar biblioteksverksamheten till en ny, centralt placerad lokal i Norra Djurgårdsstaden. Diskussioner pågår nu med fastighetsägaren om en tillgänglig och säker lokal som till ytan är större än den gamla.

– Genom etableringen i Norra Djurgårdsstaden kommer vi att kunna arbeta med lokaler som är enkla att besöka och vi strävar efter att kunna erbjuda öppettider som passar den växande befolkningen i området. Målet är att vara tillgängliga och ta emot besök när människor vill och kan, säger Daniel Forsman.

Verksamheten på Artemisgatan 30 i Hjorthagen kommer att drivas vidare till dess att kontraktet löper ut i september 2020. Kulturnämnden väntas fatta beslut i ärendet den 10 december.