Nyheter

Snöröjningspremiär! Så snöröjer man i Stockholms stad

Imorse klockan 07.00 blev gångbanorna i Spånga, Rinkeby, Kista och Tensta först ut att börja snöröjas i Stockholm denna vinter. Därmed är snöröjningssäsongen 2019-2020 igång i Stockholms stad.

– Vi har redan varit ute många gånger och halkbekämpat med salt och sand de senaste veckorna men den första snöröjningen har låtit vänta på sig. Nu är vi igång, säger Malinda Flodman, kommunikatör på Stockholms stad.

Det finns beredskap för snöröjning från 15 oktober varje höst och när väl snön kommer snöröjs det enligt en särskild plan. Snöröjningen börjar när startkriteriet för snöröjning är uppfyllt. Därefter har entreprenörerna en viss tid på sig att bli färdiga. Hur lång tid beror på vilken prioriteringsklass olika vägar och gator har.

Blötsnö och modd är tyngre än lös snö, därför börjar man snöröja blötsnö tidigare än lössnö. Startkriterier och slutförandetid varierar lite mellan våra olika områdesavtal, men såhär ser de ut:

Startkriterier

Trottoarer, gång- och cykelbanor:
Blötsnö/modd 1-1,5 cm
Lös snö 2-3 cm

Vägar/gator (körbana):
Blötsnö/modd 2-2,5 cm
Lös snö 4-5 cm

Trafikleder:
Blötsnö/modd 1 cm
Lös snö 2 cm
Slutförandetid prioklasser

Trafikled: Arbetet ska vara klart inom 2 timmar
Klass 1: Arbetet ska vara klart inom 2-3 timmar
Klass 2: Arbetet ska vara klart inom 4 timmar
Klass 3: Arbetet ska vara klart inom 4-6 timmar
Klass 4: Arbetet ska vara klart inom 10 timmar
Klass 5: Arbetet ska vara klart inom 10 timmar
Klass 6: Arbetet ska vara klart inom 12-14 timmar

– Ofta varierar tidpunkten för när startkriterierna är uppfyllda mellan olika stadsdelar. Därför börjar vi tidigast där det blir mest snö först, men samma startkriterier gäller i hela staden. Denna gång var det gångbanorna i Spånga, Rinkeby, Kista och Tensta som först uppnådde startkriteriet, säger Malinda Flodman.

Bilden:
Så prioriteras snöröjningen i Stockholms stad.
Bild: Stockholms stad