Nyheter

Stockholms stad häver avtal med Oscar Properties

Stockholms stad har meddelat att de häver avtalet avseende projektet Gasklockan med Oscar Properties.

Stockholms stad är införstådd med att det återstår miljöåtgärder på fastigheten som medför att affären inte kan slutföras. Oscar Properties har med alla medel försökt komma till en konstruktiv dialog med staden men konstaterar att bolaget nu istället får ägna tid åt de rättsliga åtgärder som behöver vidtas gentemot staden på grund av den skada som Oscar Properties drabbas av i och med detta.