Nyheter

Därför planeras infartsparkeringarna i Märsta och Rosersberg att avgiftsbeläggas

De senaste åren har samtliga grannkommuner infört avgifter på sina pendlarparkeringar. Detta har tydligt märkts av i Sigtuna kommun. De avgiftsfria parkeringarna i anslutning till tågstationen i Märsta och i Rosersberg är fullbelagda redan tidigt på morgonen. För att åtgärda detta planeras dessa parkeringar att avgiftsbeläggas, med start 1 februari 2020.

Sammanlagt finns omkring 660 parkeringsplatser i anslutning till Märstas och Rosersbergs tågstation. Uppskattningsvis är 35 procent av dessa upptagna av fordon som inte är hemmavarande i kommunen. Dessutom är det många som använder parkeringarna till långtidsparkering. Därför planerar även Sigtuna kommun att införa avgift.

Beslut om detta tas på kommunstyrelsens sammanträde den 9 december.

– Våra infartsparkeringar är i första hand en service till kommunens kollektivtrafikresenärer. Som det ser ut nu, får de som parkeringarna är avsedda för inte alltid en p-plats då dessa upptas av fordon från grannkommunerna. Detta vill vi lösa och dessutom skapa möjlighet för fler av våra kommuninvånare att börja tågpendla, säger Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande.

– Vår bedömning, baserad på erfarenheter från andra som infört parkeringsavgifter, är att antalet tillgängliga p-platser kommer att öka med upp till 20 procent vid en avgiftsbeläggning, säger Ulf Sävström, produktionschef Sigtuna kommun.

Enligt plan kommer det att kosta 20 kronor för 12 timmars parkering under vardagar. På lördagar och söndagar, då belastningen på infartsparkeringarna är låg, kommer parkeringen även fortsättningsvis att vara gratis.

I samband med införandet av avgift på infartsparkeringarna, kommer Sigtuna kommun att anlägga en ny parkeringsplats på Fältvägen i Märsta med plats för cirka 50 fordon. Den parkeringen kommer att vara avgiftsfri.

Bild: Sigtuna kommun