Nyheter

INFLYTTNINGEN TILL STOCKHOLM BROMSAR IN

– Det är framför allt Stockholms kommun som bromsar in. Nu kan både priserna och inflyttningen öka kraftigt i kranskommunerna, säger Erik Wikander, vd för Mäklarhuset till stockholmdirekt.se.

”Två busslaster med människor till Stockholm varje dag” har länge varit ett talessätt men det ärinte riktigt hela sanningen.  Fastighetsbyrån Mäklarhuset skriver i en nyligen publicerad rapport att det numera är fler som flyttar ut än in  till Stockholms kommun. Sedan år 2014 har det så kallade ”inrikes flyttningsnettot” i Stockholms kommun varit negativt.

Varje dag flyttar det 149 personer inom Sverige till Stockholms kommun. Samtidigt lämnar 161 personer. Resultatet är alltså att Stockholm har ett flyttningsunderskott på 12 personer – varje dag.

Järfälla, Nacka och Norrtälje har alla haft en positiv inflyttning och bostadspriserna har ökat snabbare än i Stockholms kommun. Det finns därför en stor chans att de som har en bostadsrätt i en expansiv kranskommun kan få se sin bostad öka i värde och bli en vinnare på den nya trenden, enligt Erik Wikander.

 – Kranskommunerna utvecklas sett till infrastruktur och utbud av bostäder, affärer och skolor. Man behöver inte längre bo i Stockholm för att jobba eller verka där, säger han till stockholmdirekt.se.