Nyheter

BIMobject passerar 1,7 miljoner professionella användare

Den 3 december passerades volymmålen för helåret 2019. Ett flertal nya varumärken, bland annat från den viktiga USA-marknaden, har tillkommit och BIMobject har nu över 1,7 miljoner professionella användare och 450 000 parametriska BIM-objekt.

Inflödet av användare och tillverkare till BIMobjects molnbaserade plattformar accelererar och befäster BIMobjects position som världsledande marknadsplats. Antalet användare och objekt är inklusive nettotillskottet från förvärvet av Polantis.

Utvecklingen är helt i linje med ambitionen om att öka användarbasen och utveckla innehållet för att driva användarengagemang. Med inflöde av nya varumärken och fler objekt på plattformen noteras även ett ökat användarengagemang. Det är särskilt glädjande att ett inflöde av nya varumärken på den nordamerikanska marknaden pågår.

Digitaliseringen av byggmarknaden går allt fortare och drivs av ett ökat fokus på hållbarhet och kostnadseffektivitet där BIM-användningen och behovet av BIM-objekt är inne i ett kraftigt positivt momentum.

– Att vi redan nu passerat delmål för helåret är en tidig julklapp som visar på medvind in i 2020 och att vi är den ledande globala marknadsplatsen. Nu fortsätter vi med fokus på att öka tillväxten och skapa skalbarhet i plattformen och erbjudandet för att passera våra resterande mål. Nästa år kommer bli extremt spännande, säger Carl Silbersky, VD på BIMobject.