Nyheter

Genova Property Group förvärvar fastigheter i Viby, Upplands-Bro

Genova har avtalat om att förvärva fastigheterna Viby 19:29 och 19:33 i Upplands-Bro till ett underliggande fastighetsvärde om 45 Mkr. Fastigheterna innehåller verkstad, kontor och lagerlokaler med strategiskt läge i Viby, med en total uthyrbara area om cirka 4 400 kvm samt med 15 000 kvm mark.

I samband med förvärvet tecknas ett nytt 10-årigt hyresavtal med befintlig hyresgäst Microprecision AB till ett årligt hyresvärde om cirka 3,6 Mkr.

Affären i sammandrag

Förvärv, underliggande fastighetsvärde: 45 Mkr.
Tillträdesdag: Preliminärt 18 dec 2019.
Uthyrningsbar yta: cirka 4 400 kvm.
Hyresvärde: 3,6 Mkr.

Genovas förvärv finansieras med en kombination av banklån och eget kapital.