Nyheter

Kungsleden genomför strategiskt kompletteringsförvärv

Kungsleden fortsätter att expandera sin kontorsportfölj och stärker närvaron i det befintliga klustret Stockholm City Väst på Kungsholmen genom förvärv av kontorsfastigheten Gladan 4 för 428 Mkr.

Tomträtten förvärvas från Areim och inrymmer en modern kontorsbyggnad om 7 600 kvm. Det årliga hyresvärdet uppgår till drygt 25 Mkr och de största hyresgästerna är LRF Konsult, Förlagssystem, Region Stockholm/Stockholms Läns Landsting och GEP Communication Group. Tillträde sker den 12 december 2019.

Kungsleden äger sedan tidigare sex fastigheter i Stockholm City Väst och efter tillträde av Gladan 4 uppgår klustrets totala area till cirka 58 000 kvm.

– Förvärvet ger oss ännu större möjligheter att vidareutveckla Stockholm City Väst till ett attraktivt och hållbart kontorskluster med inspirerande miljöer för våra kunder. Området ligger både centralt och med närhet till vatten och grönområden. Vi har själva vårt huvudkontor här och trivs fantastiskt bra, säger Ylva Sarby Westman, vice vd och chef för fastighetsinvesteringar på Kungsleden.

Bilden:
Gladan 6.
Foto: Gustav Kaiser