Nyheter

Inget ramavtal för 2020 års hyresjustering i Stockholm stad

Hyresgästföreningen anser inte att privata fastighetsägare i Stockholm stad ska få samma hyresjustering som de kommunala bostadsbolagen under 2020. Det innebär att Hyresgästföreningen utnyttjar sitt förhandlingsveto och bryter mot bruksvärdessystemets grundläggande princip om att lägenheter med likartade kvaliteter ska ha ungefär samma hyra, oavsett ägare.

Därmed blir det inget ramavtal för huvudstadens privata fastighetsägare. Det här hävdar Fastighetsägarna Stockholm.

I Sverige fastställs bostadshyror normalt i kollektiva förhandlingar mellan fastighetsägare och Hyresgästföreningen. Förhandlingarna bygger på principen att lägenheter med samma bruksvärde – som speglar olika kvaliteter i boendet – ska ha samma hyra. Kommer inte parterna överens kan de vända sig till hyresnämnden som fattar beslut. Lagstiftningen saknar dock ett regelverk som anger hur de bruksvärdessatta hyrorna ska justeras när ekonomin i övrigt förändras. Därför träffas parterna årligen för att förhandla även om detta.

– Avsaknaden av ett regelverk gör att Hyresgästföreningen har ett veto i dessa förhandlingar. Det går nämligen inte att vända sig till hyresnämnden för att få ett beslut om justeringen av de allmänna hyresnivån i förhållande till den samhällsekonomiska utvecklingen. Kommer vi inte överens blir det ingen justering alls. Alltså måste vi förr eller senare acceptera den justering som erbjuds, säger Nathalie Brard, chef hyresmarknad på Fastighetsägarna Stockholm.

Detta veto har utnyttjats för att trycka ner hyresjusteringen, vilket undergräver fastighetsägarnas möjlighet att klara den långsiktiga förvaltningen. På sikt hotar detta hyresrättens ställning på bostadsmarknaden.

– Sedan tre år tillbaka mäter SCB utvecklingen av fastighetsrelaterade kostnader. Dessa ha ökat med 11 procent under dessa tre år. Under samma period har den allmänna hyresnivån ökat med 3,5 procent. Det säger sig själv att det inte är en hållbar utveckling, säger Nathalie Brard.

De tre kommunala bostadsbolagen i Stockholm stad och Hyresgästföreningen har tidigare enats om att hyresnivå ska höjas med 1,95 procent under 2020.

– Det är innebär med största sannolikhet att förutsättningarna för långsiktig förvaltning av hyresrätter undergrävs ytterligare. Stadens privata fastighetsägare fick ett ännu sämre bud, som dessutom var förknippat med långtgående krav avseende exempelvis OVK och radon. Här tar Hyresgästföreningen på sig en myndighetsroll den inte har, säger Nathalie Brard.

Eftersom Hyresgästföreningen inte går med på att erbjuda de privata fastighetsägarna samma uppgörelse som överenskommits med de kommunala bostadsbolagen, blir det inget ramavtal i Stockholms stad. Nu återstår en lång process när varje enskild fastighetsägare ska förhandla separat med Hyresgästföreningen, utan stöd av ett ramavtal.

– Detta visar än en gång hur viktigt det är att lagstiftaren skapar ett fungerande regelverk för de årliga förhandlingarna. Vi behöver en från parterna oberoende tvistelösning som kan ta vid om inte parterna kan komma överens. Detta finns med i Januariavtalet mellan S, L, MP och C. Vi hoppas att våra politiker förstår hur viktig denna fråga är, säger Oskar Öholm, vd på Fastighetsägarna Stockholm.

Bild: Pixabay