Nyheter

Invigning idag – nytt torg på Norrtullsgatan

Norrtullsgatans första kvarter mellan Karlbergsvägen och Surbrunnsgatan har byggts om till ett torg med mer utrymme för gående och cyklister.

Det nya torget på Norrtullsgatan invigs av trafikborgarrådet Daniel Helldén. På plats finns även representanter från Stockholms stads trafikkontor.

När: Onsdagen den 11 december, kl. 11.30
Var: På Norrtullsgatan mellan Karlbergsvägen och Surbrunnsgatan

Bakgrund

Odenplan är en viktig kollektivtrafikknutpunkt i Stockholm. En vanlig vardag passerar 20- 25 000 personer på det nya torget – det är lika många som på Biblioteksgatan.

För att göra platsen mer tilltalande och ta hand om det ökade antalet gående har det första kvarteret norr om Odenplan på Norrtullsgatan byggts om till ett torg. Vi började arbetet med att bygga om platsen i somras, här är vad ombyggnaden innefattar:
hela torgytan har fått en ny beläggning med inslag av återanvänd natursten
dubbelriktad cykelbana som är separerad från de gående
ny möblering med sittplatser
nya träd med växtbäddar av biokol som får träden att trivas och bidrar positivt till platsens hantering av dagvatten
ny belysning
breddning av övergångsstället över Karlbergsvägen mot Odenplan.

Torget blir en naturlig mötesplats och entré till det stråk som förbinder Odenplan med den växande Hagastaden.

Läs mer om arbetet på:
stockholm.se/norrtullsgatan

Bild: Stockholms stad